T-Film d.o.o.

OIB:
29417796261

IBAN:
HR0823600001102678475

SWIFT CODE
ZABAHR2X
Zagrebačka banka d.d. Zagreb


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 081161899


Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.


Osnivač i član uprave društva: Tomislav Žaja